ŠPECIÁLNE PRODUKTY

Hydraulické zariadenia pre špeciálne aplikácie. Dlhoročné skúsenosti spoločnosti a pozitívna spolupráca s užívateľmi priviedli Idrobenne k štúdiu a realizácii radu nástrojov pre najšpecifickejšie aplikácie.

LL2014

PLÁNOVAČ ČEPELÍ

PF - 400

HYDRAULICKÁ SVORKA PRE CHLADNIČKY

PFO-4P / PV-4

KRAPAČE Z POMARANČOVEJ KÚRY SO 4 PRSTAMI

PFO - 4/-X

DRÁPAK NA ODPADOVÉ BALÍKY

PS - 2000

MOTOR DEMONTÁŽ GRAB

POPIS